״ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע״א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ״א- 1981״

הר מירון 9 דימונה
0526066624

דילוג לתוכן